Số ký hiệu : 120-CVH/TGTU

Trích yếu : Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2017

Lĩnh vực : Tuyên truyền

Loại văn bản : Giấy mời

Ngày Xuất bản : 27/02/2017