Số ký hiệu : 249-CVH/BTGTU

Trích yếu : Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7/2018

Lĩnh vực : Tuyên truyền

Loại văn bản : Giấy mời

Ngày Xuất bản : 09/07/2018