Số ký hiệu : 126-CVH/TGTU

Trích yếu : Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2017

Lĩnh vực : Tuyên truyền

Loại văn bản : Giấy mời

Ngày Xuất bản : 11/04/2017