CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), sáng ngày 31/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 9 với chuyên đề Bác Hồ và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự buổi sinh hoạt chính trị có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.

Đồng chí Lê Thị Hải Vân, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khoa giáo
trình bày chuyên đề Bác Hồ và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung của buổi sinh hoạt một lần nữa khẳng định vị trí, tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và giá trị to lớn của Bản Tuyên ngôn độc lập; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện quan trọng, không chỉ bởi giá trị lịch sử, giá trị pháp lý mà còn bởi giá trị nhân văn về quyền con người và quyền dân tộc. Suốt 75 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn vận dụng khéo léo những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những giá trị của Bản Tuyên ngôn độc lập trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Ban đã chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện quyết tâm tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các giá trị lịch sử, truyền thống, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, công chức nguyện nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm tròn trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lâm An
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 71

Số lượt truy cập: 2803795