CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


Vừa qua Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức mở lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước dành cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2016 – 2018” cho 47 đồng chí là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố của các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện. Lớp học nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng điều hành và thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng điều hành xử lý các công việc phát sinh trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Lớp học được tiến hành học tập trong 5 ngày (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2016) với những nội dung cơ bản sau: (1) Một số vấn đề cơ bản về Pháp luật và pháp chế trong hoạt động quản lý Nhà nước ở thôn, tổ dân phố. (2) Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và phương pháp hoạt động của thôn, tổ dân phố. (3) Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của chính quyền cơ sở. (4) Nhà nước, tổ chức Nhà nước và hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước CHXHCN Việt Nam. (5) Một số nội dung về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.Đ/c Đỗ Văn Hưởng, Phó Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh báo cáo tại lớp học

Văn Hòa
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 21

Số lượt truy cập: 2836514