CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


Chiều ngày 07/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp với các đơn vị, địa phương được phân công viết báo cáo tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị được phân công báo cáo tham luận.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Theo Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 4270-CV/VPTU, ngày 30/6/2020 về việc cho ý kiến về chủ đề tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, có 34 đơn vị, địa phương được phân công viết báo cáo tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng đánh giá cao các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị tương đối tốt nội dung các báo cáo tham luận theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tuy nhiên một số tham luận cần phải chỉnh sửa kết cấu và bổ sung nội dung tham luận mới đạt yêu cầu. Nội dung tham luận phải bám sát, làm sáng tỏ chủ đề tham luận; bố cục, độ dài tham luận thống nhất theo hướng dẫn tại Công văn số 2280-CV/BTGTU, ngày 08/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phần đặt vấn đề nên viết cô động, nội dung đi sâu vào phân tích các giải pháp đề xuất thực hiện; các địa phương, đơn vị được phân công chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo tham luận và các đề xuất, kiến nghị của đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương phân công cụ thể đồng chí lãnh đạo địa phương, đơn vị phát biểu tham luận tại Đại hội và cung cấp nội dung trình chiếu (nếu có) để Ban Tuyên giáo tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy.


DK
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 40

Số lượt truy cập: 2803887