Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao quyết định của Bộ Chính trị. Việc làm này một lần nữa cho thấy Đảng ta, mà hạt nhân lãnh đạo là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã, đang và sẽ nỗ lực, kiên trì thực hiện quyết tâm, quyết liệt giữ vững nguyên tắc, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình từng có 30 năm gắn bó và có nhiều đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp phát triển của ngành ngân hàng đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân, nhất là cán bộ, nhân viên trong ngành ghi nhận. Tuy nhiên, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Bình với trách nhiệm người đứng đầu đã để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm của ngành.

Việc đồng chí Nguyễn Văn Bình bị kỷ luật là cần thiết, khách quan, nhằm góp phần giữ vững kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đã nêu rõ yêu cầu, nguyên tắc hàng đầu trong xem xét, kỷ luật đảng viên vi phạm, là: “Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời”.

Giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết và trách nhiệm xây dựng Đảng
Tranh minh họa/ tuyengiao.vn

"Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý kỷ luật đảng viên là quan điểm nhất quán của Đảng ta. Tinh thần này được thể hiện quyết liệt, triệt để trong công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng những năm gần đây. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Trung ương Đảng đã xem xét, kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp, trong đó có 3 người là Ủy viên Bộ Chính trị, 1 người nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị.

Việc kỷ luật cán bộ cấp cao thể hiện rõ sự công minh, nghiêm khắc của Đảng, kiên quyết tự gột rửa, dù có đau đớn nhưng không thể không làm vì sự vững mạnh của Đảng, vì niềm tin vào sức mạnh công lý, chính nghĩa của gần 100 triệu người dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 tổ chức tại Hà Nội ngày 24-2-2017: “Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật”.

Có ý kiến băn khoăn, tại sao lại kỷ luật một cán bộ cấp cao trước thềm Đại hội XIII của Đảng? Có thể chưa phù hợp về thời điểm kỷ luật chăng?

Cần phải khẳng định rằng, kỷ luật đảng viên phải dựa trên những căn cứ chính xác về nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thẩm định, xác minh theo một quy trình chặt chẽ, bài bản, thận trọng, khoa học. Chỉ khi nào có đủ chứng cứ rõ ràng và soi chiếu vào các quy định của Đảng, thấy việc kỷ luật là đúng đắn, thì mới đưa ra xem xét, kỷ luật. Do tính chất phức tạp của các vụ việc liên quan đến các tổ chức và cá nhân người vi phạm, nên phải sau một thời gian dài kiểm tra, thẩm tra, xác minh, các cơ quan chức năng Trung ương mới có đủ thông tin, bằng chứng để đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình. Và khi đã có đủ cơ sở, kết luận chính xác thì phải thi hành kịp thời, bảo đảm sự công minh.

Vì vậy, trước một số thông tin trái chiều trên mạng xã hội và những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác để không rơi vào ma trận thông tin thật-giả lẫn lộn, kiên quyết bác bỏ những lời lẽ đơm đặt, ác ý của những phần tử bất mãn, đối lập, cơ hội chính trị khi rêu rao việc kỷ luật này là “đấu đá nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, “thanh trừng phe phái giữa các nhóm lợi ích chính trị" trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, mỗi chúng ta phải coi việc kỷ luật cán bộ, đảng viên là việc làm bình thường, một giải pháp thường xuyên để giữ vững nguyên tắc và không ngừng nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Việc kỷ luật cán bộ, đảng viên không phải nhằm mục đích triệt hạ nhau như các luận điệu xuyên tạc, mà kỷ luật là để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên bị kỷ luật nhìn nhận lại bản thân mình, sửa chữa khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tiến bộ. Trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm dễ bị xuyên tạc, mỗi cán bộ, đảng viên cần tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng về kỷ luật phát ngôn; không suy diễn chủ quan, không bàn tán tùy tiện để làm phức tạp hóa, nghiêm trọng hóa vấn đề; và đặc biệt, không chia sẻ, lan truyền những nội dung trái chiều, sai lệch về vụ việc kỷ luật này xuất hiện trên mạng xã hội. Hay nói cách khác, chúng ta phải tỉnh táo để không tự rơi vào cái bẫy, âm mưu vấy bẩn, làm chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ Đảng và niềm tin của nhân dân với Đảng.

Hơn lúc nào hết, trong thời điểm cả nước đang dốc sức đồng lòng giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống; các ngành, các cấp, các địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phòng, chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19, vừa quyết liệt thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội XIII của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức càng phải nêu cao ý chí phấn đấu nghiêm túc, tu dưỡng đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tập trung công sức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và đất nước.

Qua mỗi vụ việc cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, chúng ta càng tin tưởng vào kỷ luật công minh của Đảng, tin vào những giá trị, bản chất ưu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao và cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành, các địa phương càng phải chú trọng tự giác rèn luyện đạo đức, nghiêm khắc khép mình vào khuôn khổ tổ chức, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” bản thân để không đi vào những "vết xe đổ". Với bản chất cách mạng và khoa học của mình, Đảng ta sẽ tiếp tục giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật, chấn chỉnh đội ngũ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời mọi cán bộ, đảng viên có việc làm, thái độ, hành vi tổn hại đến sự vững mạnh của Đảng.

THIỆN VĂN

Theo Báo Quân đội Nhân dân điện tử

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/giu-nghiem-ky-luat-tang-cuong-doan-ket-va-trach-nhiem-xay-dung-dang-643321