CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


Ngày 09/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Lưu Hồng Vân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa

Trong một buổi sáng, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 173-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị và một số chuyên đề liên quan như: “Xây dựng mô hình nghiên cứu, vận dụng nội dung Tạp chí Cộng sản – Kết quả bước đầu và giải pháp trong thời gian tới”; “Giải pháp giữ vững và tăng sản lượng phát hành báo Đảng”,… Cũng tại hội nghị, một số đại biểu đã trao đổi các ý kiến về những kết quả, đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai, thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị tại các địa phương theo kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư.…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc thực hiện các chỉ thị của Trung ương là nhiệm vụ cần thiết và phải được triển khai sâu rộng ở từng cơ quan, đơn vị, cơ sở các cấp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung các chỉ thị là cơ sở cốt lõi trong việc định hướng dư luận và việc thực hiện công tác truyền thông. Định hướng công tác trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung ban hành, hướng dẫn các văn bản của Ban Bí thư một cách thiết thực, sâu rộng tới cơ sở để nâng cao nhận thức, ý thức trong việc cập nhật các thông tin, định hướng của Đảng; làm rõ các mặt còn hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai, xây dựng chương trình hành động, giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung và Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW, Kết luận 173-KL/TW nói riêng; các tổ chức Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể, các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu sách lý luận chính trị xây dựng chương trình cụ thể nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên; các báo Đảng, tạp chí tập trung nâng cao chất lượng ấn phẩm, nhất là nội dung, tạo sự hấp dẫn cho người đọc; Hội Nhà báo Việt Nam các tỉnh, thành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao phẩm chất chính trị cho người làm báo, động viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, kịp thời biểu dương, khen thưởng và mạnh dạn xử lý người vi phạm;...

Lâm An
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 81

Số lượt truy cập: 2803811