CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Sáng ngày 12/3, đồng chí Hồ Văn Mừng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Vạn Thắng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020.

Nhìn chung, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các mặt trận đoàn thể triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đề ra. Việc triển khai học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao về mặt nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên; việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được tăng cường; các quy định, hướng dẫn, của Trung ương về công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt Đảng ngày càng được nâng cao.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và đạt thành tích nổi bật (xếp thứ 4/27 xã, phường của thành phố); tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trật tự mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên.


Đồng chí Hồ Văn Mừng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng uỷ phường Vạn Thắng

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Đảng uỷ phường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đề nghị thời gian tới Đảng uỷ phường cần quan tâm công tác xây dựng Đảng; tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tập trung công tác chỉ đạo đại hội và các nội dung liên quan, chú trọng xây dựng nội dung báo cáo chính trị, phát huy tinh thần, trách nhiệm tập thể, góp phần đưa Nghị quyết đại hội đi vào thực tiễn của đời sống nhân dân; thực hiện tốt việc góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch trên mạng xã hội trước, trong và sau đại hội đảng các cấp.

Tiếp tục quan tâm, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về chuyên đề 2020 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), đảm bảo sát với nhiệm vụ, chức năng của từng thành phần trong hệ thống chính trị địa phương.

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19: Đề nghị Đảng uỷ phường chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp nắm tình hình lưu trú của khách nước ngoài trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, tránh chủ quan, bị động.

Trong chiều cùng ngày, đồng chí Hồ Văn Mừng cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Vĩnh Trường.

Năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ và Nhân dân phường Vĩnh Trường đã nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác nắm tình hình và dư luận xã hội được triển khai thường xuyên, kịp thời truyền tải các thông tin, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Đảng ủy đã có nhiều đổi mới trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên; duy trì chế độ thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng và triển khai các nội dung của Kế hoạch về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Hồ Văn Mừng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng uỷ phường Vĩnh Trường

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng cũng đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục lãnh đạo địa phương phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2020 cũng như các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ phường; nghiên cứu, đề xuất đưa vào nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 những cơ chế, chính sách cụ thể để khắc phục các vấn đề còn tồn tại của địa phương, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống của xã hội; tổ chức tốt việc góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Văn Mừng đề nghị cấp uỷ kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền quan tâm, tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, lưu trú có yếu tố nước ngoài; tiếp tục khai thác tốt mô hình “Camera an ninh” trong việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn phường.


Hải Quang

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 11

Số lượt truy cập: 2424623