NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChiều 14/10, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc, đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần thứ nhất, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trúng cử với số phiếu 100%. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ghi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đoàn đại biểu của tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 20 đồng chí (trong đó 3 đại biểu đương nhiên, 17 đại biểu chính thức) và 02 đại biểu dự khuyết.

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII thể hiện trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiến lên, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững. Ngay sau Đại hội, để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, mỗi đồng chí đại biểu Đại hội với cương vị, trọng trách của mình phải tích cực tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết; các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; khẩn trương xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác thực đối với từng địa phương, từng đơn vị, biến Nghị quyết Đại hội thành hành động của quần chúng, dấy lên các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, tạo khí thế mới, nguồn lực vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu bế mạc Đại hội

 

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tại Đại hội, với tinh thần sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ được hơn 100 triệu đồng.

 

Hồng Thu 
 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 40

Số lượt truy cập: 3199960