NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

 


- Chúc mừng ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xin ông đánh giá về quá trình tổ chức và kết quả đại hội?

- Có thể nói, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 14-10 vừa qua đã thành công tốt đẹp.


Về quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Dự thảo các văn kiện trình đại hội đã nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; những ý kiến góp ý sâu sắc, trí tuệ từ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của các vị lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học.


Phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tập trung chỉ đạo, xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đã được Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phê duyệt.

Sau khi tất cả các khâu chuẩn bị đại hội được hoàn tất, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình làm việc. Đại hội đã thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; các đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao vào các văn kiện của Trung ương và của tỉnh. Đại hội đã nhất trí cao trong việc khẳng định những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và những kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm 2020 - 2025. Đồng thời, đại hội đã nghiêm túc đánh giá những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phân tích những nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 vị tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa để gánh vác những trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 17 đồng chí cùng với 3 đại biểu đương nhiên, đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã tín nhiệm bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 vị, bầu Bí thư Tỉnh ủy, bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy và bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc bầu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được tiến hành đúng phương án trình đại hội; kết quả đúng như phương án Trung ương đã phê duyệt.


Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện của Đảng; là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiến lên, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững.

Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp ở Khánh Hòa. Ảnh: Mã Phương

Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp ở Khánh Hòa. Ảnh: Mã Phương

- Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông gửi gắm thông điệp gì đến Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa?


- Giai đoạn 2020 - 2025, tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh có nhiều thuận lợi để Khánh Hòa phát triển toàn diện, nhưng cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh chung đó, với tinh thần kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, Khánh Hòa cần phải có tư duy chiến lược và những cải cách mạnh mẽ, đột phá trên tất cả các lĩnh vực để tạo ra động lực phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững.


Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo; kế thừa phát huy những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và các khóa trước, nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự là trung tâm đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.


Tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tuyên truyền sâu, rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; khẩn trương xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác thực đối với từng địa phương, đơn vị, đưa Nghị quyết Đại hội thành hành động của quần chúng, xây dựng các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, tạo khí thế mới, nguồn lực vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.


Để mau chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh cần nỗ lực tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.


- Xin trân trọng cảm ơn ông!


Lệ Hằng - Nam Du
(Thực hiện)

Theo Báo Khánh Hòa điện tử

https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-khanh-hoa-lan-thu-xviii-8189291/
 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 104

Số lượt truy cập: 3200043