CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Sáng ngày 16/3/2020, tại TP. Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp với các địa phương, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Báo Khánh Hòa, Đài Phát Thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu ý kiến liên quan đến các nội dung như: Việc tổ chức khai mạc triển lãm ảnh, trung tâm báo chí, thông cáo báo chí, người phát ngôn phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; hình thức thông tin, tuyên truyền dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trên các phương tiện thông tin đại chúng; maket trang trí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố Nha Trang…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng chí đề nghị: Sở Văn hóa -Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh và trung tâm báo chí phục vụ Đại hội. Chủ đề triển lãm ảnh phản ánh những thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng; các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh; kết quả đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện. Tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội. UBND thành phố Nha Trang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực quan, nhất là khu vực Quảng trường 2/4 và Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú Nha Trang. Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, thành lập và quản lý trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tham mưu thông cáo báo chí. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa nghiên cứu các hình thức thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

TT

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 14

Số lượt truy cập: 2426223