CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HÒA KHÁNG CHIẾN (23/10/1945 - 23/10/2020)Sáng ngày 22/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

 


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa


Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, quyết liệt; tranh chấp lãnh thổ, xung đột, mất an ninh chính trị xảy ra ở một số nơi. Trong nước, trước tác động của đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động. Tình hình an ninh biển, đảo tiếp tục tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Đã tác động sâu sắc đến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn Ngành đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, đổi mới sáng tạo về phương thức tổ chức, điều hành, triển khai toàn diện các lĩnh vực của công tác tuyên giáo theo kế hoạch đề ra và những nhiệm vụ mới, đột xuất, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong 6 tháng đầu năm, với những kết quả nổi bật như: Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực tuyên giáo; triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo chất lượng và yêu cầu; kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, định hướng tuyên truyền, hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo, giải quyết; theo dõi thông tin, phản ánh của báo chí để tham mưu các cấp giải quyết kịp thời; làm tốt công tác tham mưu, định hướng, theo dõi, đôn đốc trên nhiều lĩnh vực…
Dự hội nghị, có 09 ý kiến phát biểu của các điểm cầu tỉnh, thành trao đổi, thảo luận và đề xuất, kiến nghị một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài và gây ra những hậu quả nặng nề, sẽ có những tác động sâu sắc đến công tác tuyên giáo. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, toàn ngành tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng sát với thực tiễn địa phương, đơn vị. Mặt khác, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tránh xảy ra điểm nóng.


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh những phát biểu chỉ đạo mang tính định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền có hiệu quả các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (2020-2025); phối hợp với ngành giáo dục tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân; triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.


Hải Quang
 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 105

Số lượt truy cập: 3123364