CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Ngày 23-7, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên gắn với kỷ luật phát ngôn và công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội giai đoạn 2015 - 2020 tại Thành ủy Nha Trang.

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận.

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận.


Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Hồ Văn Mừng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17 ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X), Thông tri số 11 ngày 26-11-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; tiếp tục kiện toàn và chủ động cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên và tổ chức tốt hội thi báo cáo viên cấp thành phố.


Từ năm 2015 đến tháng 5-2019, toàn thành phố tổ chức được 7.100 buổi báo cáo, tuyên truyền với 757.556 lượt người nghe. Từ năm 2015 - 2018, các cơ quan, đơn vị của thành phố cung cấp 486 lượt thông tin cho báo chí. Ban Thường vụ Thành ủy đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Thành ủy với 30 báo cáo viên.


N.D

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 12

Số lượt truy cập: 2425703