CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa về kết quả triển khai các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua của Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua, ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết:


- Thời gian qua, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả các phong trào, CVĐ như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quỹ “Vì người nghèo”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo thi đua nâng cao năng suất lao động”; đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái ủng hộ đồng bào bị thiên tai; xây nhà Đại đoàn kết; Tết cho người nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, các đối tượng tàn tật, trẻ mồ côi..., được nhân dân đồng tình hưởng ứng.


Trong số đó, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp Mặt trận triển khai đến toàn dân, ngày càng lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững… Từ CVĐ này, Mặt trận các cấp đã xây dựng và triển khai hàng chục mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và an toàn giao thông như: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp”, “Khu dân cư an toàn”, “Dòng tộc không có người mắc tệ nạn xã hội”, “Ánh sáng an ninh”…


Mặt trận các cấp đã tích cực vận động người dân xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Hàng năm, vào tháng cao điểm vì người nghèo, Mặt trận đều tổ chức lễ phát động nhằm huy động sự hỗ trợ, giúp đỡ của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Đặc biệt, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời ra lời kêu gọi và phát động phong trào toàn dân đoàn kết chung tay khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.


Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” cũng được Mặt trận các cấp tập trung triển khai sâu rộng, góp phần đưa các hoạt động sáng tạo ở doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, ban, ngành trở thành phong trào được quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của người lao động…


- Công tác giám sát, phản biện xã hội là một trong những hoạt động lớn của Mặt trận. Thời gian qua, hoạt động này được thực hiện như thế nào, thưa ông?


- Mặt trận các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức thành viên tổ chức 45 cuộc giám sát các lĩnh vực như: thuế, an toàn thực phẩm, việc khắc phục hậu quả cơn bão số 12… Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 5 cuộc giám sát tình hình ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất gây ra tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tạo chuyển biến tích cực trong công tác này của các địa phương. Ngoài ra, Ban Thường trực Mặt trận các cấp còn tham gia các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực và các ban của HĐND cùng cấp.


Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng đã tổ chức 20 hội nghị phản biện xã hội, góp ý 54 dự thảo văn bản phản biện xã hội, tổ chức được 32 cuộc đối thoại trực tiếp; góp ý 118 văn bản xây dựng Đảng, chính quyền… Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát được 176 cuộc, kiến nghị giải quyết 55 vụ…


- Thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào, thưa ông?


- Mặt trận các cấp sẽ tập trung nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt phương châm “Hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư”, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; tăng cường công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Tổ chức đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Quỹ “Vì người nghèo”, tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai công tác khắc phục thiệt hại về nhà ở, sản xuất do cơn bão số 12 gây ra; triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020”…


Bên cạnh đó, chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, cấp cơ sở thực hiện từ quý IV/2018 và hoàn thành trong quý I/2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5-2019; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7-2019. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ; tiếp tục thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, gắn với thực hiện “Quy chế tổ chức và hoạt động” và đánh giá Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” theo quy định…


- Xin cảm ơn ông!


CẨM VÂN (Thực hiện)

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 11

Số lượt truy cập: 2425709