CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HÒA KHÁNG CHIẾN (23/10/1945 - 23/10/2020)Sáng ngày 12/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11/2020, tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, có hơn 100 đại biểu tham dự.

 

Đại biểu dự Hội nghị tại  điểm cầu Khánh Hòa

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề: “Kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025”; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung: Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng chí Nguyễn Minh Vũ – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin về “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động đối với tình hình quốc tế và khu vực”.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức, quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành mình. Tập trung tuyên truyền các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; về công tác cán bộ; công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra; tuyên truyền Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan; về Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ; tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm lớn.

 

Quỳnh My
 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 36

Số lượt truy cập: 3108004