CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Thẳng thắn, đánh giá khách quan công việc, nhận thức rõ những thiếu sót, khuyết điểm, đề xuất những giải pháp gắn liền với thực tiễn là phương châm và cũng là yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 cụm các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên


Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hôi nghị

Sáng nay (2/12), tại Thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức giao an công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019, với sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo 13 tỉnh, thành phố thuộc cụm miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng chủ trì Hội nghị.Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương; các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nêu rõ những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, trong những năm gần đây với lợi thế chiến lược của tỉnh, Đắk Lắk đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, tăng cường thu hút đầu tư, huy động nhiều nguồn vốn, đặc biệt khuyến khích vốn xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao để tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển. Năm 2019 và nhất là trong những tháng cuối năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu mới, toàn diện. Kinh tế xã hội của tỉnh có bước tăng trưởng cao và phát triển tích cực, an ninh chính trị quốc phòng được đảm bảo; xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị được sắp xếp kiện toàn, đổi mới, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng.Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chào mừng Hội nghị

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng và thiết thực của ngành Tuyên giáo. Ban tuyên giáo các cấp đã bám sát chủ trương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, thể hiện tốt vai trò tham mưu cấp uỷ, chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác. Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh luôn tin tưởng và đánh giá cao những đóng góp của toàn ngành Tuyên giáo, góp phần quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng bày tỏ sự quan tâm và mong muốn sâu sắc tới hoạt động của ngành Tuyên giáo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi mặt, mọi lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa xã hội của địa phương. Đồng chí cũng mong muốn, ban tuyên giáo các tỉnh, thành, nhất là trong khu vực cần tăng cường hợp tác, trao đổi công việc, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để hoạt động tuyên giáo ngày càng có những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hơn, cùng nhau giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, những vấn đề mà nhân dân mong đợi trên từng địa bàn, cơ sở.

NHIỀU VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐƯỢC TẬP TRUNG THẢO LUẬN

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt và nghiên cứu báo cáo chi tiết công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020, Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá rõ hơn những vấn đề thực tiễn của ngành Tuyên giáo nói chung và của khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. Trong đó, tập trung phân tích rõ những khó khăn, thách thức và những vấn đề bất cập hiện nay; đề xuất những giải pháp khả thi thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận với báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhất trí rằng, báo cáo đã tổng hợp được tình hình hoạt động của các địa phương, nêu bật được những kết quả trọng tâm, chỉ ra những khó khăn thách thức trong công tác tuyên giáo năm 2019 và trực tiếp là 6 tháng cuối năm của các tỉnh, thành trong Cụm. Khẳng định, những kết quả đã đạt được, góp phần quan trọng trong đời sống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nêu cao ý chí tự lực, tự cường cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, yếu kém và những khuyết điểm, thể hiện rõ trên một số nội dung: 1) Trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền, giải quyết các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm nảy sinh từ thực tiễn. 2) Trong học tập, quán triệt, thực hiện, sơ, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 3) Trong việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 08 về vấn đề nêu gương. 4) Trong nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong cơ chế và chế độ thông tin báo cáo; trong phân tích, dự báo tình hình. 5) Trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; trong phòng, chống sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, các đại biểu quan tâm thảo luận một số vấn đề nội bộ của ngành Tuyên giáo, trong đó có vai trò “nhạc trưởng” của Ban Tuyên giáo Trung ương, thể hiện rõ trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng ở các địa phương; sự phối kết hợp với các ban của Đảng, nhất là công tác phối hợp giải quyết các vấn đề về tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; công tác tuyên truyền; công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch;... hiện đang bộc lộ nhiều vấn đề “bất cập” ở địa phương, cơ sở. Cụ thể như việc sắp xếp các phòng chuyên môn, sáp nhập văn phòng ban tuyên giáo với văn phòng cấp ủy, sáp nhập trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị với ban tuyên giáo cùng cấp, vêc giao chỉ tiêu định biên... có nhiều nội dung chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. 

Các đại biểu cho rằng, những yếu kém khuyết điểm đều xuất phát từ nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, nhưng căn bản vẫn là do chủ quan từ tuyên giáo các cấp, trong đó sự hướng dẫn chỉ đạo, sự phối hợp công tác chưa thật sự chặt chẽ, chưa tạo được cơ chế thích hợp và sự thống nhất trong hệ thống ngành Tuyên giáo. Hạn chế đó, dẫn đến tình trạng mỗi nơi làm một cách, thậm chí làm theo "ý chí" chủ quan của một chủ thể nhỏ nào đó mà không xuất phát từ yêu cầu lớn hơn của thực tiễn. Dẫn đến, hiện trạng một số ban tuyên giáo địa phương rất lúng túng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; hoặc trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ có tính đột phá, chiến lược... Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở nhìn chung khó phát huy vai trò, năng lực và bản lĩnh trong công tác, do đó rất khó bứt phá trong sự phát triển mau lẹ của thực tiễn.

Trong điều kiện tình hình đất nước và thế giới luôn có những biến động mới, khó lường. Mạng xã hội không ngừng phát triển, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong khi nhiều vấn đề lý luận chưa được làm sáng tỏ, nhiều vấn đề thực tiễn chưa được giải đáp thỏa đáng, ít nhiều làm phân tâm tư tưởng của cán bộ trong ngành Tuyên giáo, và vì thế chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của ban tuyên giáo ở địa phương, cơ sở luôn bị hạn chế.

Trên thực tế, một số ban tuyên giáo chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, “đi trước, mở đường”, giải đáp kịp thời những nội dung thực tiễn đặt ra, thậm chí có một số bộ phận thiếu tận tâm, tận lực, say mê với ngành; một số vi phạm trái với tôn chỉ mục đích trong hoạt động trên lĩnh vực báo chí, xuất bản gây dư luận xấu ở địa phương;...chưa kịp thời được chấn chỉnh.

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 tại các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm đã nỗ lực vươn lên, triển khai có hiệu quả nhiều nội dung công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh và khu vực.Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự chia sẻ khó khăn với cơ sở, sau khi hoàn thành giao ban ở các cụm, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ khẩn trương rà soát, đánh giá và giải đáp rõ hơn những vấn đề ban tuyên giáo địa phương còn băn khoăn, chưa rõ, tạo nên sự thống nhất cơ bản trong toàn hệ thống của ngành Tuyên giáo cả nước.

Để thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong thời gian tới, trước mắt trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành trong khu vực chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa, khắc phục những hạn chế đã nêu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trước mắt, cần tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, năm 2020, là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, ngành Tuyên giáo có vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, nhất là việc tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nội dung các dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội.

Hai là, năm 2020 cũng là năm cơ hội của ngành Tuyên giáo vì có nhiều ngày lẽ lớn và những sự kiện quan trọng của đất nước, như kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 130 năm ngày sinh của Bác Hồ,.... Ban Tuyên giáo của cấp ủy cần phải nỗ lực để chớp lấy có hội đó, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể và đặt tâm huyết để tham mưu tuyên truyền đóng góp cho địa phương.

Ba là, kết nối với mặt trận, hội đoàn thể, ban, ngành tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, trong đó Ban Tuyên giáo đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thành “binh chủng hùng mạnh” trong công tác tuyên giáo, có tâm – tầm – phương pháp thực hiện, nhất là trong thời kỳ bùng nổ thông tin.

Bốn là, quản lý thạt tốt công tác báo chí – xuất bản, nhất là đối với đội ngũ phóng viên, cộng tác viên thường trú trên địa bàn bằng phương pháp, cách làm phù hợp; tiếp tục rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong công tác tuyên giáo.Các đại biểu trao đổi ý kiến bên lề Hội nghị

Năm là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...

Với những kết quả đạt được trong năm 2019 cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của ban thường vụ, thường trực các tỉnh ủy, thành ủy và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tin tưởng, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cả năm 2020, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển chung của toàn ngành Tuyên giáo./.Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV
Theo tuyengiao.vn
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 12

Số lượt truy cập: 2425706