Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ban Công tác đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ nhất của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội Khóa XIV, căn cứ vào quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và phê chuẩn danh sách các Phó chủ tịch; các Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đồng thời Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước là sớm hơn một kỳ họp để giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ động, sớm đi vào hoạt động, có thêm quỹ thời gian để hướng dẫn các quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương vừa được Quốc hội Khóa XIV sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Quang cảnh phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, để triển khai thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp này, các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn bản, làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động của Hội đồng.

Cụ thể, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ cho ý kiến vào 7 dự thảo nghị quyết, gồm: Dự thảo Nghị quyết phân công thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế đặc biệt của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Dự thảo Nghị quyết quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ban hành năm 2015; Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Dự thảo Nghị quyết Hội đồng Bầu cử Quốc gia thành lập các tiểu ban: Nhân sự, giải quyết khiếu nại tố cáo, văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn xã hội và văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Dự thảo Chương trình các phiên họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Dự thảo Phân công soạn thảo và ban hành văn bản.

Tin, ảnh: VŨ DUNG

Theo Báo Quân đội Nhân dân điện tử.

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-chu-tri-phien-hop-thu-nhat-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-630321