CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HÒA KHÁNG CHIẾN (23/10/1945 - 23/10/2020)Ông Trần Quốc Vượng cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiếp tục đổi mới về mọi mặt, nhất là phương thức hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị.
 

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sáng nay (11/11), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Dự Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Các tham luận tại hội thảo tập trung khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng. Khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc- nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay thì các cấp ủy Đảng cần quán triệt sâu sắc trách nhiệm lãnh đạo của mình, để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội quyết tâm, tự giác, sáng tạo, quyết liệt thực hiện “nhiệm vụ kép” là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giám sát phản biện xã hội.

Ông Nhân cho biết: “Xuất phát từ quá trình phát triển 90 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò chính trị của Mặt trận không chỉ nằm ở chỗ là tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ đồng thuận xã hội, một sự tiếp nối và nâng cao truyền thống đoàn kết của dân tộc hàng ngàn năm qua, mà còn là phải thực thi cơ chế chính trị không thể thiếu để làm cho Đảng vững mạnh, trong sạch, đất nước có động lực phát triển mạnh mẽ. Đó là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giám sát Đảng, chính quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản biện xã hội, các đường lối, chính sách triển đất nước, hiện thực hóa liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức một cách hiệu quả nhất”.

Phát biểu tại Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiếp tục đổi mới về mọi mặt, nhất là phương thức hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị. Phát huy hiệu quả chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ông Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh vai trò của Mặt trận trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Mặt trận Tổ quốc tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội dựa vào nhân dân để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường. Đồng thời củng cố và phát huy thế trận lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Lại Hoa - Thi Uyên/VOV
Theo Báo điện tử VOV
https://vov.vn/chinh-tri/mat-tran-phai-khang-dinh-vai-tro-vi-the-trong-he-thong-chinh-tri-816742.vov
 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 52

Số lượt truy cập: 3108629