Tham dự đại hội có đại biểu lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 5; đại biểu cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 267 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Quân khu 5.

Đảng bộ Quân khu 5 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP); chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy mọi nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) với nhiều cách làm mới và hiệu quả, khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được tăng cường. Đảng bộ quân khu có nhiều giải pháp xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng lực lượng; chất lượng huấn luyện, diễn tập SSCĐ được nâng lên toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành quả tích cực…

Đảng bộ Quân khu 5 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Hải Sản chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ và LLVT Quân khu 5 trong nhiệm kỳ qua. Để lãnh đạo LLVT Quân khu 5 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Đảng bộ Quân khu 5 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QS, QP, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ vững chắc, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thật sự vững mạnh.

Đảng bộ Quân khu 5 cần tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp, hoạt động hiệu quả; lực lượng quân nhân dự bị có chất lượng tốt, cơ cấu hợp lý, được huấn luyện, đào tạo chu đáo. Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Triển khai toàn diện công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân khu 5 cần tiếp tục lãnh đạo, quán triệt triển khai quyết liệt chủ trương của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương về tinh giản biên chế; xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh, tiêu biểu về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Nhân dịp này, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Hải Sản trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc trên địa bàn quân khu đã tin yêu, đùm bọc, che chở, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT Quân khu 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình, Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 14-9.

Tin, ảnh: TIẾN DŨNG - VĂN CHUNG

Theo Báo Quân đội Nhân dân điện tử

https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/dang-bo-quan-khu-5-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-x-nhiem-ky-2020-2025-635050