CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Chiều 5-6-2019, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).


Đồng chí Hồ Văn Mừng kết luận buổi giám sát tại Huyện ủy Cam Lâm

Đảng bộ huyện Cam Lâm hiện có 36 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy với tổng số 2.294 đảng viên. Để triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy Cam Lâm đã ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nhìn chung, việc triển hai, thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện đã đạt được một số jeets quả tích cực: Công tác triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05 thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng thời gian quy định và đạt chất lượng tốt, với số lớp bảo đảm đủ cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của các chi, đảng bộ dự học. 100% cán bộ, công chức, viên chức sau khi được học tập quán triệt đã viết bản đăng ký làm theo đầy đủ, đúng với yêu cầu, nội dung các bản đăng ký cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân. Việc thực hiện Chỉ thị 05, tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Những chuyển biến tích cực trong tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân... của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được thực hiện thường xuyên.

Qua giám sát, đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu trong thời gian tới, Huyện ủy Cam Lâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở khắc phục những hạn chế qua việc kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng học tập và tinh thần tự giác học tập của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đương chức; việc đăng ký và thực hiện Chỉ thị số 05 phải gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo các cấp; Mặt trận và đoàn thể quan tâm công tác giám sát và phản biện, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo Phòng Giáo dục và đoàn thanh niên tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; thường xuyên tuyên truyền, biểu dương gương điển hình người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử và Bác Hồ của các thế lực thù địch…

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn Giám sát chia thành 03 tổ, tiến hành giám sát tại Đảng ủy thị trấn Cam Đức, Đảng ủy xã Cam Hải Tây và kiểm tra Hồ sơ tại Huyện ủy.

Hải Anh

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 5

Số lượt truy cập: 2425688