CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


Chiều ngày 29/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức trong Ban.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hòa chung với không khí toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, được chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Ban, cấp ủy và sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ, công chức, nhìn chung, Ban đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, như: Tham mưu tổ chức thành công Cầu truyền hình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; tham mưu triển khai việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ban hành các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... Bên cạnh đó, Ban đã chủ động làm tốt công tác hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; theo dõi, chỉ đạo, định hướng công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, báo chí, lịch sử Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;...


Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Về tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua, Ban đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành tuyên giáo của tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo; chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan cũng đã tổ chức đợt thi đua ngắn ngày để chào mừng Đại hội Chi bộ ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm 2020, cán bộ, công chức của Ban tiếp tục chủ động, sáng tạo, tham mưu triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương trong bối cảnh tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp;... Đồng chí đề nghị cơ quan phải tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt đời sống của mỗi cán bộ, công chức; đồng thời, mỗi tập thể, cá nhân trong Ban phải tiếp tục bám sát Chương trình công tác năm 2020, nỗ lực thi đua, nâng cao chất lượng công tác, giữ vững tinh thần đoàn kết, nhất trí để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua và Công đoàn cấp trên tổ chức.
Nhân dịp này, ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công chức trong 06 tháng đầu năm 2020, Lãnh đạo Ban đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Lâm An
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 22

Số lượt truy cập: 2836537