CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


Thực hiện Kế hoạch số 494/KH-HĐ ngày 06/11/2015 của Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện Khánh Vĩnh về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên, giáo viên, đoàn viên thanh niên năm 2016; trong tháng 7 và tháng 8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh đã mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 188 học viên. Trong đó, có 02 lớp dành cho đoàn viên thanh niên thuộc 14 xã, thị trấn với 109 học viên; 01 lớp dành cho đảng viên, giáo viên các trường mầm non, tiểu học với 79 học viên.

Thời gian học của mỗi lớp là 4 ngày, gồm các nội dung sau: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; Về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên.


Đồng chí Trần Thái Sơn, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Khánh Vĩnh lên lớp Chuyên đề về nội dung cơ bản của các luật về an ninh, quốc phòng.

Các học viên sau khi được bồi dưỡng quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và nghĩa vụ của bản thân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tin tưởng vào vai trò và sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Học viên sau khi được tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, trở về địa phương, đơn vị công tác phát huy được kiến thức đã học cũng như vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình, góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh ở địa phương đơn vị.

Lớp bồi dưỡng cho đảng viên, giáo viên của các trường trong huyện.
Kết thúc đợt học, 100% học viên đều được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận, trong đó có 87% học viên đạt khá giỏi.

Văn Hòa
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 18

Số lượt truy cập: 2836528