CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Ngày 13-3, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 143 của Tỉnh ủy về “Triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 154 về “Đại hội điểm đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư đảng ủy tại đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 10 đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm, trong đó chọn 5 đảng bộ tổ chức đại hội điểm theo Điều lệ Đảng, 5 đảng bộ đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy tại đại hội. Các đảng bộ đã tập trung tổ chức đại hội điểm trong nửa đầu tháng 1-2020. Đến ngày 17-1, 10/10 đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội điểm cơ sở cấp tỉnh.
Nhiều ưu điểm
Tuy các đảng bộ cơ sở đại hội điểm trong thời gian gấp rút nhưng đều tổ chức thuận lợi, thành công, đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Nhờ việc tổ chức đại hội điểm sớm nên thuận lợi cho việc đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo, tổ chức đại hội diện rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm có nhiều ưu điểm. Báo cáo chính trị của các đảng bộ đã bám sát hướng dẫn của cấp trên; đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều báo cáo chính trị đánh giá đúng trọng tâm, sát tình hình, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.
Về bầu cử ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đảng ủy chuẩn bị nhân sự bầu cấp ủy khóa mới trước và trong đại hội đúng nguyên tắc, bảo đảm quy trình, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các đảng ủy xây dựng đề án nhân sự bầu cấp ủy khóa mới có số dư, nhiều hơn số lượng cấp ủy được bầu từ 10% đến dưới 15%; cơ cấu nhân sự trong ban chấp hành cơ bản đảm bảo theo yêu cầu; danh sách nhân sự dự bầu ban thường vụ đảng ủy có số dư; nhân sự bầu cử bí thư, phó bí thư thực hiện bầu tròn, không có số dư; trình tự, nội dung, phương pháp bầu cử ban chấp hành nhìn chung thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Đối với 5 đảng bộ tổ chức đại hội điểm theo Điều lệ Đảng, việc lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư đảng ủy tại đại hội được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đảm bảo hướng dẫn của cấp trên. Kết quả lấy phiếu được thông báo tại hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất với số phiếu tín nhiệm tập trung, đúng định hướng (tỷ lệ phiếu tín nhiệm ở đảng bộ thấp nhất đạt trên 76%, đảng bộ cao nhất đạt trên 95%). Trên cơ sở kết quả lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư tại đại hội, hội nghị lần thứ nhất của 5/5 đảng bộ bầu chức danh bí thư đảng ủy đúng định hướng với số phiếu đạt 100%. Đối với 5 đảng bộ đại hội thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội, kết quả bầu cử 5/5 đảng bộ bầu chức danh bí thư tại đại hội đúng định hướng, với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý tập trung cao (đại hội có số phiếu bầu thấp nhất đạt trên 86%).
Về công tác điều hành đại hội, đoàn chủ tịch đại hội có chương trình điều hành chi tiết, trong đó phân công cụ thể từng việc cho thành viên đoàn chủ tịch. Nhìn chung, đoàn chủ tịch đại hội các đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ; ít sai sót, lúng túng trong triển khai các nội dung của đại hội; quá trình điều hành tương đối linh hoạt, phù hợp với thời gian, tiến độ chung. Phần lớn ban kiểm phiếu các đại hội thực hiện đúng nguyên tắc, thể lệ, quy chế bầu cử; điều hành công tác bỏ phiếu rõ ràng, ngắn gọn, trình tự, ít để xảy ra sai sót…
Rút kinh nghiệm một số hạn chế
Bên cạnh ưu điểm, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm còn một số hạn chế, báo cáo chính trị của một số đảng bộ còn dài, rập khuôn, lệ thuộc hoàn toàn vào đề cương hướng dẫn của cấp trên; thiếu sự cụ thể hóa cho phù hợp với địa phương, đơn vị; nội dung còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm. Có nơi, việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ đến chưa sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc thảo luận tại đại hội hầu hết là các ý kiến tham luận chuẩn bị sẵn, ít có ý kiến thảo luận, tranh luận tại đại hội; chưa có những ý kiến mang tính thảo luận sâu về nội dung nhận định, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới. Đề án nhân sự đại hội của một số cấp ủy chưa có cụ thể hóa về điều kiện, tiêu chuẩn; điều kiện, tiêu chuẩn còn chung chung, ít có sự vận dụng với từng loại hình đảng bộ, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Ở một số ít đại hội, thành viên đoàn chủ tịch thoát ly chương trình điều hành chi tiết dẫn đến nói thiếu, nói sai và lúng túng khi điều hành…
Chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp
Tại hội nghị, bà Phạm Thị Tuyết - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Thọ (TP. Nha Trang) - Đảng bộ đại hội điểm trực tiếp bầu bí thư đảng ủy tại đại hội - chia sẻ kinh nghiệm phải chủ động xây dựng các phương án nhân sự để không bị động trong điều hành đại hội. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp ý, các đảng bộ cần quan tâm xây dựng báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội sát thực tiễn để triển khai vào cuộc sống…
Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Khắc Định biểu dương 10 đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội điểm thành công, đúng tiến độ. Ông yêu cầu tổ giúp việc, Ban chỉ đạo đại hội điểm cấp tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo đại hội diện rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các đảng bộ đã tổ chức đại hội phải hoàn chỉnh hồ sơ đại hội báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp; khẩn trương kiện toàn bộ máy chính quyền sau đại hội; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các đơn vị chưa tổ chức đại hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các quy định hướng dẫn của cấp trên về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội. Về công tác chuẩn bị nội dung, trọng tâm là báo cáo chính trị, các cấp ủy phải rà soát để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho cả nhiệm kỳ tới có tầm nhìn, sát thực tiễn. Về công tác chuẩn bị nhân sự, phải chủ động xây dựng các phương án nhân sự, chú ý đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
NAM DU
Theo baokhanhhoa.com.vn
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 10

Số lượt truy cập: 2424630