CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


Phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa đã trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tạo dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

 

Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCBVN giữa Bộ Công an và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

 

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh phát triển thực chất, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực là nhờ sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các đoàn thể, mà trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa. Là lực lượng tích cực, thường xuyên gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, những năm qua, Hội CCB tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình CCB tự quản với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Trong những năm qua, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đã làm tốt vai trò tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thường trực Tỉnh hội đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, như: Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Đặc biệt sau khi Bộ Công an và Hội CCB Việt Nam ký kết Nghị quyết liên tịch số 01/1999-NQLT về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”; Bộ Công an và Hội CCB Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCBVN, ngày 18/4/2014, về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong tình hình mới, giai đoạn 2014 - 2020”; Công an tỉnh và Hội CCB tỉnh đã triển khai thực hiện bằng Kế hoạch liên tịch số 278/2014/KHLT-CA-HCCB, ngày 24/6/2014.

 

Đánh giá qua 6 năm thực hiện nghị quyết này cho thấy, hội viên CCB tỉnh Khánh Hòa đã phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền; đồng thời trực tiếp tham gia, phối hợp với lực lượng Công an các cấp xây dựng phong trào. Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có trên 1.500 CCB đang tham gia các tổ chức nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở: Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản khác,…các cấp hội đã tổ chức hơn 6.324 buổi học tập, tuyên truyền với 58.640 lượt cán bộ, hội viên tham gia; thực hiện hòa giải 5.124 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; tham gia tuần tra địa bàn trên 8.100 lượt; cung cấp cho ngành Công an trên 9.000 nguồn tin liên quan đến ANTT... Đặc biệt, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho hội viên, người thân, gia đình CCB và các tầng lớp nhân dân nhằm chống lại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động hội viên nâng cao trách nhiệm phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các chương trình phối hợp, CCB các cấp luôn chủ động “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động, giáo dục. Bằng uy tín và sự mẫu mực, nhiều hội viên CCB tham gia hoà giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giúp chính quyền và lực lượng Công an các cấp giải quyết hiệu quả nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện không để phát sinh tạo thành điểm nóng về ANTT. Hội CCB các cấp trong tỉnh là điển hình trong xây dựng các mô hình tự quản về ANTT. Rất nhiều mô hình do CCB lập ra hay làm nòng cốt, đang là điểm sáng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, có tác dụng thiết thực trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Điển hình như các mô hình: “2+1” ở phường Phước Hải (Nha Trang); ở thị xã Ninh Hòa với hình thức 2 CCB giúp đỡ cho 1 đối tượng hoàn lương, đã quản lý, giáo dục tiến bộ hàng chục thanh, thiếu niên; mô hình “Thắp sáng niềm tin” của CCB phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang; mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” ở thành phố Cam Ranh; mô hình “Con đường CCB tự quản” ở nhiều địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, hàng trăm hội viên CCB là thành viên tích cực tham gia các lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Tổ ANND... Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB tận tình, trách nhiệm, là những nhân tố nòng cốt trong phong trào ở địa bàn dân cư như đồng chí Phạm Tám, CCB xã Ninh Thượng (Ninh Hòa), Tổ trưởng Tổ ANND, dũng cảm hy sinh khi truy bắt tội phạm; CCB Lê Xuân Cảng, Tổ trưởng Tổ ANND xã Diên An (Diên Khánh), bị thương khi ngăn chặn bọn côn đồ có hung khí; CCB Nguyễn Hồng Phương, xã Ninh Thọ (Ninh Hoà), 5 lần bắt tội phạm; hay như CCB Mai Thành Khắc, ở phường Vĩnh Phước; CCB Trương Thị Ngọc Lân, phường Xương Huân (Nha Trang), ngoài 90 tuổi vẫn tận tâm giúp các cháu thanh, thiếu niên cai nghiện thành công; thiếu tướng Lương Ngọc Sanh, phường Vĩnh Nguyên (Nha Trang); đại tá Nguyễn Văn Giới, phường Phước Hải (Nha Trang); đại tá Nguyễn Hồng Kinh, thị trấn Cam Đức (Cam Lâm), không quản ngại khó khăn tích cực tham gia mô hình “Con đường CCB tự quản”... Những kết quả đó một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của CCB Khánh Hòa trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Đại tá Trần Văn Hạnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Thông qua các nghị quyết, chương trình phối hợp được ký kết đã gắn bó chặt chẽ hai lực lượng với nhau, luôn tạo điều kiện giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở các khu dân cư”.

 

Đại tá Trần Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

 

Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đều có chung ghi nhận: Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, sự phối hợp giữa Hội CCB và Công an các cấp là một trong những mối liên kết chặt chẽ, khăng khít nhất và có hiệu quả nhất. Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, trong thời gian tới, để tranh thủ, phát huy vai trò của CCB trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp hội CCB ở Khánh Hòa nhằm tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, các chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội CCB Việt Nam về công tác đảm bảo ANTT.

 

Đại tá Nguyễn Viết Định - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm và chúc Tết Hội Cựu Chiến binh tỉnh

 

Đại tá Nguyễn Viết Định - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen cho Đại tá Trần Văn Hạnh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh

 

Nguyễn Minh Cường
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 89

Số lượt truy cập: 2846987