CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Sáng ngày 02/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo khu vực miền Trung – Tây Nguyên 6 tháng cuối năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo ban tuyên giáo của 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.


Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Trong 06 tháng cuối năm 2019, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Chủ động tham mưu cấp ủy những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019; tham mưu chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng VCNET;… 


Quang cảnh Hội nghị
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã thảo luận, trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ như: Công tác triển khai sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đảng bộ trực thuộc còn chậm; công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội về những vụ việc phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn có lúc chưa kịp thời; hoạt động của một số ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới chưa thực sự hiệu quả; công tác quản lý báo chí còn nhiều khó khăn, bất cập; việc sáp nhập văn phòng ban tuyên giáo với văn phòng cấp ủy có nhiều vấn đề chưa thực sự phù hợp với thực tiễn;... 


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Một số đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo các địa phương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với phương châm chủ động, sáng tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban hành Hướng dẫn về công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động làm tốt công tác định hướng tư tưởng,...Thời gian tới, Ban sẽ tham mưu cấp ủy tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa bằng hình thức Cầu truyền hình; ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành tuyên giáo của tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII;...
Sau phần phát biểu của các tỉnh, đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương đã giải đáp các kiến nghị, hướng dẫn nghiệp vụ và cách khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tuyên giáo của các tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo các Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương giải đáp kiến nghị
Phát biểu Kết luận, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, trong thời gian tới, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp đối với nội dung dự thảo báo cáo chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Tham mưu, triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 và Chuyên đề 2020 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, như: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng...Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý khi có vấn đề phát sinh. Tăng cường phối hợp, quản lý hoạt động báo chí - xuất bản, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm. Tăng cường trao đổi thông tin giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các địa phương để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc…Chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên và các binh chủng tuyên truyền, trong đó ban tuyên giáo đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng...
Lâm An
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 11

Số lượt truy cập: 2425695