CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HÒA KHÁNG CHIẾN (23/10/1945 - 23/10/2020)Chiều ngày 20/5/2020, Ban Biên tập Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung đề xuất góp ý của một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Biên tập Báo cáo chính trị chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Biên tập Báo cáo chính trị chủ trì cuộc họp (Ảnh: Khánh Ninh)

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Biên tập đã thảo luận, trao đổi để thống nhất các nội dung đề xuất góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tập trung vào các nội dung như: Số liệu thiệt hại do cơn bão năm 2017, năm 2018 và ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 gây ra; đánh giá hạn chế trong việc thực hiện Kết luận 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; bổ sung một số nội dung về: Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, nhất là Khu kinh tế Vân Phong; vấn đề liên kết vùng; rà soát, điều chỉnh, cập nhật số liệu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và số liệu các mục tiêu chủ yếu đến năm 2020;...

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Văn Mừng đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Ban Biên tập trong việc nghiên cứu, rà soát và đề xuất tiếp thu các nội dung vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời đề nghị các tổ thành viên của Ban Biên tập tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, cân nhắc, đề xuất các nội dung tiếp thu ý kiến góp ý theo hướng cụ thể và bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ đề xuất tiếp thu các nội dung liên quan đến chủ đề, kết cấu, bố cục của dự thảo, đánh giá bối cảnh bước vào nhiệm kỳ tới và báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, cập nhật các số liệu đánh giá và các chỉ tiêu đề ra nhiệm kỳ tới bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu chung của cả nước và tình hình thực tiễn tại địa phương.

 

Trước đó, chiều ngày 18/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo góp ý của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, giúp Báo cáo chính trị hoàn thiện hơn về nội dung và hình thức, đảm bảo các nội dung về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khách quan, trung thực, các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020- 2025 khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

 

Lâm An
 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 134

Số lượt truy cập: 3123173