CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


Sáng 16-6, UBND TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015 - 2020. Ông Lê Hữu Hoàng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Lê Hữu Hoàng tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.
Ông Lê Hữu Hoàng tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.


5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Nha Trang đã thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước của thành phố. Bình quân hàng năm, doanh thu hoạt động du lịch dịch vụ của thành phố tăng hơn 16%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2019 tăng gần 25% so với năm 2016. Nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả cao như: Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá; Xoá đói giảm nghèo; Đền ơn đáp nghĩa... Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, được khen thưởng.

Ông Lê Hữu Hoàng tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện tập thể.
Ông Lê Hữu Hoàng tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện tập thể.


Ông Lê Hữu Hoàng biểu dương những kết quả đạt được và yêu cầu, thời gian tới, thành phố cần đẩy mạnh phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với những mục tiêu, việc làm cụ thể; có kế hoạch xây dựng những điển hình tiên tiến, từ đó nêu gương, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân dân tham khảo, học tập; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển đồng đều, sâu rộng.

Các tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.
Các tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.


Nhân dịp này, TP. Nha Trang có 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể có thành tích từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 27 tập thể; bằng khen cho 5 tập thể, 19 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và tặng bằng khen cho 36 tập thể, 86 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm.


N.V

Theo Báo Khánh Hòa điện tử

https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202006/hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-5-nam-tp-nha-trang-8169227/
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 2847135