KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020) 
 
Sáng ngày 08/5/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5/2020, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, toàn tỉnh có 09 điểm cầu với hơn 1.000 đại biểu tham dự.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa

 

Đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày khái quát về tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2007 và 15 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của năng lượng đối với phát triển kinh tế - xã hội và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phát triển năng lượng quốc gia; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam; cũng tại hội nghị, đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công thương thông tin chuyên đề: Những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA; thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và các giải pháp của Việt Nam.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị; thông tin về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về nội dung, kết quả, công tác lãnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh Covid-19; một số văn bản quan trọng: Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận, chính trị …

 

Quỳnh My


 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 124

Số lượt truy cập: 2531659