CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


Chiều ngày 28/7/2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng người cán bộ tuyên giáo trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020). Đồng chí Trần Mộng Điệp, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban và toàn thể đảng viên, quần chúng trong Ban.


Đồng chí Trần Mộng Điệp, Bí thư Chi bộ,
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người chỉ ra: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, công tác tuyên giáo của Đảng góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự lớn mạnh của ngành Tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo được đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn; công tác tuyên giáo đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều kết quả nổi bật.

Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe đồng chí Lưu Hồng Vân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo qua 90 năm hình thành, phát triển và những bài học quý báu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho công tác tuyên giáo nói chung và người cán bộ làm công tác tuyên giáo nói riêng, toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ ban đã phát biểu, thảo luận sôi nổi về vai trò, đóng góp của ngành Tuyên giáo trong suốt 90 năm qua, đồng thời, cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn của ngành Tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay và việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đồng chí Lưu Hồng Vân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm của ngành Tuyên giáo


Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, 90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngành tuyên giáo nói chung và ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nói riêng luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, không ngừng tu dưỡng, nỗ lực rèn luyện, học tập, trưởng thành qua thực tế công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Mộng Điệp đề nghị, đứng trước những khó khăn, thách thức trong tình hình mới, với vai trò là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, toàn thể đảng viên, quần chúng trong Ban cần tiếp tục tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực bồi đắp niềm tin, tâm huyết, tình yêu nghề và làm tốt công tác tư tưởng cho chính bản thân mình; tiếp tục chủ động, đổi mới, sáng tạo; nỗ lực học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; coi trọng việc tổng kết rút kinh nghiệm, gắn lý luận với thực tiễn đời sống xã hội; bám sát và thực hiện tốt phương châm Ban đã đề ra "Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt. Đi sát, nghe nhiều, giáo dục sâu" để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Lâm An
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 60

Số lượt truy cập: 2846907