Số ký hiệu : 279-CVH/BTGTU

Trích yếu : Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 12/2018

Lĩnh vực : Tuyên truyền

Loại văn bản : Giấy mời

Ngày Xuất bản : 06/12/2018